Türkiye’de özel gereksinimli çocukların kaliteli eğitime erişimlerini ve toplumsal yaşama etkin katılımlarını, etkili kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla artırmaya katkıda bulunmak üzere Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim: Politika ve Uygulama Önerileri raporu yayımlandı.

Rapor, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından Sabancı Vakfı desteğiyle Nisan 2010-Kasım 2011 döneminde yürütülen “Kaynaştırma/Bütünleştirmenin Etkililiğini Artırmak için Politika ve Uygulama Önerileri Projesi”nin sonuç raporu niteliğini taşıyor.

Raporda Türkiye’de kaynaştırma yoluyla eğitimden yararlanan çocukların ve bu süreçte rol alan aileler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin uygulamada karşılaştığı çeşitli güçlüklerin giderilmesine dönük politika ve uygulama önerileri sunuluyor. Rapor, kapsamlı bir alanyazın taramasının yanı sıra, proje kapsamında yayımlanmış olan Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimin Durumu, Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimde Dünyadan ve Türkiye’den İyi Örnekler ve Tohum Otizm Vakfı tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üç okulda uygulanan destek modelinin pilot uygulama deneyimlerinden yararlanılarak hazırlandı.

Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim: Politika ve Uygulama Önerileri

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Destek Kılavuzu 

Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimin Durumu

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Dünyadan ve Türkiye’den İyi Örnekler