ERG, UNICEF ve MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Ocak 2011’de üç ayrı araştırma projesi başlattı. İlk araştırma projesinde, e-okul verileri ışığında ekonomik krizin ilköğretim öğrencilerinin okula devamına etkisi incelendi ve e-okul sisteminin daha etkili kullanılmasına yönelik öneriler geliştirildi. İkinci araştırma, öğrencinin hangi özelliklerinin ortaöğretime erişim üzerinde belirleyici olduğuna odaklandı ve ortaöğretime erişimin artırılmasına yönelik öneriler sunmayı hedefledi. Üçüncü araştırmadaysa, ilköğretim okullarının hangi yollarla kaynak yarattığı ve kullandığına ilişkin yapılan bir saha araştırmasının sonuçları, kaynak kullanımının daha eşitlikçi ve verimli kılınması için model geliştirme çalışmalarına dayanak oluşturdu.

 Transition From Primary To Secondary Education Policy Analysis and Recommendations

Determinants and Monitoring of Student Attendance Policy Analysis and Recommendations

Towards Stronger Primary Education Institutions Policy Analysis and Recommendations