2005’te AÇEV, ERG ve Ka-Der ortaklığında yürütülen proje kapsamında hazırlanan yayınlar

 Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi, Türkiye’de kız çocuklarının ve kadınların eğitim hizmetlerine ulaşmasını ve buna paralel olarak toplumsal hayata katılımlarını sistematik olarak etkileyen/ engelleyen tutum, uygulama ve politikalara karşı müdahaleler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimde Eşitlik Kızlara Öncelik Broşürü  

Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar Yönetici Özeti

Civil Monitoring Activities Evaluation Report  

Drop Outs in Turkey’s Basic Education Policies for Monitoring and Prevention

Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar

Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde Türkiye’den Örnekler

Girls’ Access to Primary Education Best Practices from Turkey

Sivil İzleme Değerlendirme Raporu        

Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde Dünyadan Örnekler

Declaration for Education of Girls