Eğitim İzleme Raporu 2014 – 15

 

2008 yılından bu yana Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından her yıl yayımlanan raporların sekizincisi olan Eğitim İzleme Raporu 2014, eğitim sisteminin dört ana bileşeni (öğrenci, öğretmenler, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları) ile eğitimin yönetişimi ve finansmanını ayrıntılı biçimde değerlendiriyor.